ປະເທດເອຢິບ

ເຄນ XCMG

Egypt2
Egypt1
Eygpt2
Eygpt3

ກວາງຊີ, ຈີນ

ເຄນ SCM

Guangxi,China
Guangxi3
Guangxi4

ກາຕາ

Potain Crane

Sun Island
Qatar1
Qatar
Qatar-FIFA World Cup